veloTALLER: LA BICI I TU

Velorecicla vol contribuir a difondre en la societat una cultura de l’ús de la bicicleta tant com a element de transport net, silenciós i ecològic, com d’oci, a més de contribuir a difondre en la societat una cultura de cooperació amb un fi solidari i altruista.

Una forma d’aconseguir-ho és empoderant les persones, realitzant una formació en voluntariat i mecànica bàsica i manteniment de la bicicleta, formació anomenada Velotaller: La Bici i Tu”.

Aquesta formació consisteix en un taller de mecànica bàsica de la bicicleta en què les persones aprenen a cuidar, arreglar i dur a terme un manteniment de forma autònoma d’una bicicleta, al mateix temps, que aprenen una labor voluntària i uns valors de solidaritat dins de les activitats de la nostra associació. 

Objectius:

  • Fomentar la participació en la societat.
  • Difondre en la gent una cultura de cooperació i de bones pràctiques amb un fi solidari i portar les bones pràctiques al terreny esportiu, de la cooperació i a l’àmbit social.
  • Difondre els valors del voluntariat i les relacions d’ajuda.
  • Fomentar l’empoderament de les persones, per tal d’aconseguir  una ciutadania plena, activa i participativa.
  • Donar a conéixer el manteniment bàsic de la bicicleta en què els/les partecipants aprendran a cuidar, arreglar i dur a terme un manteniment i una reparació autònoma d’una bicicleta.
  • Fomentar l’ús de la bicicleta com a esport sostenible i que pot ajudar a mantindre una vida saludable per a les persones i el medi ambient.
  • Formar un equip de voluntariat capacitat, com a mitjà per a la participació de la ciutadania en les activitats de voluntariat dins de la nostra entitat.
  • Reconéixer el paper del voluntariat com a element transformador i d’innovació social.

Metodologia:

Es realitza una acció formativa de dues hores de duració i se segueix una dinàmica participativa i pràctica.       S’utilitzen les bicicletes pròpies del taller de reparació i reforma de Velorecicla, perquè els participants  en el curs puguen, en les seues pròpies mans, aprendre cadascun dels continguts que es desenvolupen.

Les accions del voluntariat seran programades de forma participativa en cadascuna de les labors de l’associació. 

Al concloure totes les activitats es realitza una enquesta de valoració per a realitzar l’avaluació i es mesura el grau de satisfacció, tant per part dels assistents i voluntaris/es, com de l’equip professional-formador. 

Per últim, amb aquest taller, estem creant una borsa de voluntariat perquè les persones assistents als cursos vulga apuntar-se, per a poder participar en les activitats que es proposen des de l’associació en el futur.

Ubicació:

Els formadors de Velorecicla es desplacen a les instal·lacions dels diferents pobles per a la realització de l’activitat.

Més projectes