ECOJOVE A PEDALS

K210 Small Scale Partnership in Youth

Erasmus +

El projecte ECOJOVE A PEDALS, és un projecte ERASMUS +, KA210 de col·laboració en joventut, subvencionat per la Unió Europea, que consisteix en la realització d’un intercanvi de bones pràctiques i de diferents activitats per a implementar projectes entre joves de manera comuna entre 4 entitats europees. Els objectius generals del projecte són el foment de la mobilitat sostenible i la sensibilització cap a la cura del medi ambient i de la salut a través de l’ús de la bicicleta; a més de la sensibilització cap a aquells col·lectius en situació de vulnerabilitat, per la seua situació socioeconòmica o per trobar-se en zones rurals o remotes.

Les entitats que participen en el projecte ECOJOVEN A PEDALS són:

  1. Velorecicla: organització líder, Agres (Alicante) Spain.
  2. Amics, Agres (Alicante) España.
  3. Il Germoglio, Ferrara, Italia.
  4. Cardea, The Netherlands.

Amb aquest projecte, es pretén fomentar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats, principalment en persones en risc d’exclusió social i aquelles que viuen en zones rurals i remotes, que tenen menys oportunitats de formar-se, de tindre un negoci on aprendre o arreglar una bicicleta, o per a realitzar esport.

A més, volem millorar les capacitats dels treballadors en l’àmbit de la joventut, desenvolupant i posant en comú mètodes i generar pràctiques innovadores per a arribar a joves d’àrees rurals o amb dificultats socioeconòmiques, a través de l’aprenentatge digital de competències, amb l’objectiu principal de sensibilitzar en la cura del medi ambient.

El resultat principal que volem aconseguir amb aquest projecte és la millora de la qualitat de l’actuació dels professionals que treballen amb joves, a través de la realització de:

  1. Una guia de 60 bones pràctiques sobre activitats relacionades amb l’ús de la bicicleta, que englobe la cura del medi ambient, la mobilitat sostenible, la cura per la pròpia salut, el foment d’actituds solidàries i de cooperació, ocupabilitat, etc.
  2. Una guia metodològica de 10 unitats didàctiques en educacióen el temps lliure amb activitats al voltant de l’ús de la bicicleta i la mobilitat sostenible.
  3. Una sèrie de 15 vídeos sobre reparació i manteniment bàsic d’una bicicleta.
  4. Dos jocs de taula amb temàtica al voltant de l’ús de la bicicleta, la cura del medi ambient, la cooperació, la mobilitat sostenible, la vida saludable, etc.
  5. Una sèrie de 10 podcast amb missatges relacionats amb la cura del medi ambient, la pròpia salut, la cooperació, la mobilitat sostenible, etc., i l’ús de la bicicleta.

Aquest projecte va començar al setembre de 2022 i acabarà al març de 2024.

Durant aquest any i mig es realitzaran diverses reunions presencials i pràctiques en els diferents països, per a poder intercanviar coneixements i formes de treball, i millorar la riquesa de la labor que ofereixen les diferents entitats per a treballar amb els joves de la seua comunitat, al mateix temps que anem planificant i elaborant els materials i documents dels resultats finals.