K210 Small Scale Partnership in Youth
Erasmus +

El projecte ABC: Art, Bici i Creativitat, és un projecte ERASMUS +, KA210 de col·laboració en joventut, subvencionat per la Unió Europea, que té l’objectiu de fomentar l’aprenentatge i l’aplicació d’habilitats professionals i creatives en el context del reciclatge i l’art, principalment en treballadors juvenils i altres professionals que treballen amb joves i en el camp de la joventut. Durant aquest projecte es pretén ensenyar a treballadors juvenils diferents tècniques per a practicar el reciclatge creatiu i millorar les seues habilitats socials i capacitats. D’aquesta manera fomentem la innovació i el reconeixement del treball juvenil, millorant així l’ocupabilitat d’aquests treballadors, al mateix temps que ensenyem la importància de la cura del medi ambient i la sostenibilitat.

La innovació d’aquest projecte radica en la forma en què s’utilitza el reciclatge creatiu per a ensenyar habilitats i valors importants als joves. Utilitzar components antics de bicicletes per a crear nous objectes artístics i funcionals, proporcionant una forma sostenible de reutilitzar materials. Utilitzant aquestes tècniques volem ensenyar als joves i als treballadors juvenils a promoure la transmissió de coneixements i habilitats de manera col·laborativa.

 • Les entitats que participen en el projecto A-B-C són:
  1. Velorecicla: Agres, Espanya.
  2. Colectivo 21, Equip Coordinador del projecte, Saragossa, Espanya.
  3. Plan BE Plan it be it – Nicosia, Xipre.
  4. AVENTURA MARAO CLUBE – Amarante, Portugal

El resultat principal que volem aconseguir amb aquest projecte és la millora de la qualitat de l’actuació dels professionals que treballen amb joves, a través de la realització de:

 1. 8 tallers presencials per a estudiants de TASOC de l’IES Batoi (Alcoi), durant els mesos de desembre 2023, gener i febrer 2024. Els estudiants juvenils aprendran a reutilitzar i transformar els materials de peces de bicicletes, que no es poden reutilitzar, per a donar-los un nou ús: objectes artístics, funcionals i creatius. En aquests tallers es pretén ampliar els coneixements dels treballadors juvenils, perquè adquirisquen noves habilitats de reciclatge, que els servisquen per a implementar en el futur els seus propis tallers amb joves amb menys oportunitats.
 2. Un taller internacional en la qual una treballadora juvenil de l’organització Pla Be Plan it Be it, de Xipre, encarregada de treballar amb joves mitjançant activitats d’art i reciclatge, acudirà juntament amb Velorecicla a una sessió presencial dels tallers de reciclatge com a facilitadora. Aquesta sessió serà una sessió de mostra i exposició de totes les creacions realitzades durant tot el projecte.
 3. Un taller internacional en la qual un treballador/voluntari de Velorecicla viatjarà a Portugal per a realitzar l’última sessió presencial de mostra i exposició de les creacions reciclades realitzades pels treballadors juvenils de Portugal.
 4. Un manual en línia i descarregable sobre el desenvolupament del projecte i els diferents tallers de reciclatge realitzats en els diferents països implicats en el projecte (Espanya, Portugal i Xipre).
 5. Vídeo-documental de tota l’experiència en l’aplicació dels diferents tallers i el resum de tot el treball realitzat.
 6. Un esdeveniment final de presentació dels resultats i tot el treball realitzat. Visualització en directe del manual i del documental.
 7. Una guia estratègica comuna per a assegurar la sostenibilitat ambiental del projecte.

Aquest projecte ha començat al setembre de 2023 i acabarà al març de 2025.

 

Durant aquest any i mig es realitzaran diverses reunions presencials i pràctiques en els diferents països, per a poder intercanviar coneixements i formes de treball, i millorar la riquesa de la labor que ofereixen les diferents entitats per a treballar amb els joves de la seua comunitat, al mateix temps que van planificant-se i elaborant-se els materials proveïts per als resultats finals.